רבים מתבלבלים בין שני המושגים גוזל ואפרוח. שניהם מזכירים לנו משהו ראשוני וצעיר ביותר, בתורה אין הבחנה כלל בין האפרוח לגוזל. אנחנו מוצאים את הפסוק בעניין שילוח הקן המתאר את האם רובצת על האפרוחים. ברור שמדובר שם על גוזלים כי על האפרוח אין צורך לרבוץ. אך מה בכל זאת ההבדלים ביניהם?

על גוזל ואפרוח

דלג להבדלים

גוזל

גוזל הוא בעל חיים שנולד בדרך כלל ללא פלומה. עיניו עצומות ורגליו חלשות והוא אינו מסוגל ללכת ואף לא לאכול בכוחות עצמו. משך ימים רבים מוטל על ההורים שלו להאכיל אותו ולחמם אותו ולדאוג לו ממש כמו שאנחנו דואגים לתינוק. יש כאלה המנסים לומר שהשם גוזל הוא מלשון גזל. כי הגוזל הוא כה חסר אונים עד כי קיים החשש שללא שמירה הדוקה של הוריו עליו, עלול הגוזל להיגזל על ידי בעלי חיים רעבים. הגוזלים נולדים ליונים, לדורסים וגם לציפורי שיר ולתוכים.

דלג להבדלים

אפרוח

אפרוח מגיח מהביצה כאשר עיניו פקוחות וגופו מכוסה בפלומה. כעבור זמן קצר מאוד מעת הלידה הוא כבר יודע לרוץ ולאחר יום או לכל היותר יומיים הוא מסוגל לעזוב את הקן וללכת עם אמו. יש הטוענים שהשם אפרוח הוא מלשון לפרוח והוא מתאר את העצמאות של האפרוח המסוגל אכן לפרוח כמעט מרגע לידתו. האפרוח נולד לעופות המים וכמובן גם לתרנגולים.

ההבדלים