רבים מאיתנו מניחים כי חום וטמפרטורה הנם מונחים מקבילים בעלי אותה משמעות, אך למעשה ההבדל בין חום לטמפרטורה כה רב, עד שניתן לומר כי אלו מונחים שונים לגמרי.

על חום וטמפרטורה

דלג להבדלים

חום

כאשר קיים מגע או קיימת קרבה בין שני גופים, נוצרת ביניהם תנועה של אנרגיה, שכיוונה הוא מהגוף החם יותר אל הגוף החם פחות. כתוצאה מכך הגוף החם יותר מאבד אנרגיה ומקרר את עצמו, ומנגד הגוף החם פחות צובר אנרגיה ומתחמם. מעבר אנרגיה זה נקרא חום.

דלג להבדלים

טמפרטורה

טמפרטורה מייצגת את האנרגיה הקיימת בגוף מסוים. מדובר באנרגיה "קינטית" הנוצרת על ידי תנועת החלקיקים בתוך הגוף, את הטמפרטורה מודדים ביחידות מידה שונות: כמו "צלזיוס", "פרנהייט" ועוד.
במילים פשוטות יותר,  מדובר בגודל פיזיקלי, המשמש למדידת כמות האנרגיה (החום) הקיימת בתוך גוף או אזור מסוימים.

ההבדלים