לעיתים, מזגן חד פאזי, ייראה דומה או בדיוק כמו מזגן תלת פאזי. מה למעשה ההבדל בין מזגן חד פאזי, למזגן תלת פאזי?

על מזגן חד פאזי ומזגן תלת פאזי

דלג להבדלים

מזגן חד פאזי

במשך הרבה מאוד שנים בארץ, תשתית החשמל הדירות הייתה מבוססת על "חד פאזי". כלומר, ארונות החשמל היו מתבססים על פאזת חשמל אחת ראשית לכל הדירה. אמנם, הייתה חלוקה פנימית של פיוזי חשמל בנקודות שונות בדירה, אולם בסוף כל המעגלים הגיעו לפאזה חשמלית אחת. מערכת זו, מתאימה לכמות צריכת חשמל של 25 אמפר. מזגן חד פאזי, הינו מזגן בהספק חשמלי נמוך יותר, המותאם גם למערכת חד פאזית.

דלג להבדלים

מזגן תלת פאזי

עם השתכללות יכולות מכשירי החשמל בארץ, התחילו לאט לאט להתקין בדירות מערכת חשמל תלת פאזית. מערכת זו, מאפשרת לדירה לצרוך בו זמנית 40 אמפר. מטרת מערכת זו, היא לאפשר שימוש בו זמני של כמה מכשירי חשמל. מזגן תלת פאזי, הינו מזגן בעל הספק חשמלי גבוה ביותר, שיקפיץ כל מערכת חשמל חד פאזית, ולכן ניתן להשתמש במזגנים אלו רק במערכת חשמל תלת פאזי.  בדרך כלל, מזגנים אלו יחממו חללי שטח גדולים, או יהיו מזגנים מרכזיים שהאוויר היוצא מהם יזרום בכל הדירה דרך צינורות.

ההבדלים