מתח וזרם הם מונחים מתחום החשמל והאלקטרוניקה, ויש מי שמתייחסים אליהם כאל מונח אחד. אך האם זהו אותו מונח?

על מתח וזרם

דלג להבדלים

מתח

מתח הוא ההפרש של הפוטנציאל החשמלי בין שתי נקודות. את המתח אנו מציינים באות V- כסימול למילה וולט (מתח) . כאשר נחבר מוליך לשתי נקודות, כשכל נקודה בעלת פוטנציאל חשמלי שונה, נקבל מתח חשמלי, אשר מאפשר הולכת חשמל. קיומו של מתח חשמלי הוא קבוע, בכל מצב שבו יש שתי נקודות בעלות פוטנציאל חשמלי שונה, וחיבור בניהן על ידי מוליך. המתח הוא הגורם המאפשר לאלקטרונים לנוע בין שתי הנקודות הללו.

דלג להבדלים

זרם

התנועה של אלקטרונים, מנקודה בעלת פוטנציאל חיובי, לשלילי או להיפך, היא הזרם החשמלי. הזרם החשמלי מתרחש כאשר יש מתח חשמלי בין שתי קצוות עם הפרשי פוטנציאלים בניהם. והוא תהליך רגעי, שקורה כאשר זרם האלקטרונים עובר בין נקודות המתח. במהלך הזרם, יונים חיוביים, ינועו אל הקצה השלילי, ויונים שליליים ינועו אל הקצה החיובי. ניתן לתכנון מעגל חשמלי, שבו הזרם ינוע בכיוון חיובי-אל שלילי, שלילי אל חיובי, או זרם שבו האלקטרונים נעים בצורה מעורבבת. כדי להבטיח זרם באופן רציף, יש לדאוג שבכל זמן נתון, הקצוות נשארים בעלי מטענים, והאלקטרונים ממשיכים לנוע בתוך הטווח של המתח בניהם. ניתן להבטיח קיומו של זרם על ידי הטענת קצוות בעזרת סוללה.

ההבדלים