בשפה העברית קיימים הרבה ניבים ופתגמים המעניקים הרבה עסיס וטעם לשפה, הן ברמת השיח בין אנשים וכמובן גם למילה הכתובה.

על ניב ופתגם

דלג להבדלים

ניב

ניב הוא ביטוי לשוני המורכב מצירוף של מילים בעלי משמעות מיוחדת ושונה מהמשמעות הרגילה של המילים המרכיבות את הניב. כדי להסביר את הדברים ניתן מספר דוגמאות:

'לא דובים ולא יער' – הכוונה היא שלא היה ולא נברא, כאשר במקרה בו משתמשים בניב אין כל דוב באזור וכמובן שגם לא יער.

'גדיים נעשו תיישים' – כוונת הדברים היא לקטנים שנעשו גדולים או לתלמידים שקנו חכמה. שוב, הגדי והתיש הם כמשל לתלמיד.

'גילה טפח וכיסה טפחיים' – הכוונה היא שהאדם עליו מדברים גילה יותר משלא גילה. מידות האורך של הטפח הם רק סוג של משל.

ניתן לומר שהניב זהו סוג של ביטוי הבא להסביר מצב מסוים במילים שאולות.

דלג להבדלים

פתגם

פתגם זוהי אמרה עממית קצרה שמביעה חכמת חיים עם מוסר השכל. הפתגם מובע בדרך כלל בלשון פשוטה ואנשים נהנים לצטט אותו. מרבית הפתגמים הם ממקורות חז"ל.

דוגמאות לפתגמים קצרים המכילים את המסר הברור:

'אין חכם כבעל הניסיון'.

'בור ששית ממנו מים אל תזרוק בו אבן'.

'דברי חכמים בנחת נשמעים'.

'טוב שם משמן טוב'.

'טובים השניים מן האחד'.

'שתיקה יפה לחכמים'.

ישנם עוד הרבה מאוד פתגמים השגורים על לשוננו ולא תמיד אנחנו יודעים כי מדובר בפתגם שמקורו בדברי חז"ל.

ההבדלים