בתקופת חז"ל הבדילו בין העץ לבין האילן. כיום לא כולנו יודעים במה שונה העץ מהאילן ומתי יש לכנות את הצמח בשם עץ ומתי בשם אילן. היום אנחנו מבחינים בהבדל אך ורק ברמת המשלב, כלומר ברמת הלשון. רמת הלשון הגבוהה תשתמש בשם אילן ורמת לשון בינונית תסתפק בעץ.

על עץ ואילן

דלג להבדלים

עץ

בלשון המקרא מכונה הצמח שאנו מכנים אותו עץ בשמו – עץ. השם עץ כולל גם את עץ הפרי וגם את חומר העץ שישנו בצמח שאנחנו מכנים 'עץ'. בתקופה של חז"ל כינו רק את חומר העץ שבעץ – בשם עץ. העץ ידוע בשימושיו הרבים והיא תורמת רבות לאנושות. החל מייצור רהיטים שונים העשויים עץ וכלה במוצרים אחרים שלא תמיד אנחנו יודעים שמקורם מהעץ כמו דפים, או אפילו המחקים הראשונים שבאו לעולם יוצרו משרף העץ. ראוי לציין בהקשר לכך כי בבריאת העולם היה טעם העץ כטעם הפרי. זה מובן מהמילים שבפרשת בראשית – 'עץ פרי עושה פרי'.

דלג להבדלים

אילן

אילן זוהי מילה חדשה שלא כתובה בתורה כלל אך בדברי חז"ל כן מצאנו את השימוש במילה אילן. חז"ל נוהגים לכנות את עץ הפרי בשם אילן. את המילה אילן הם שאלו משפה אחרת. בשפת הארמית קיים ההבדל בין כינוי לעץ וכינוי לעץ הפרי ומשם נלקחה המילה אילן שנכנסה לשפתנו ורבים לא יודעים מה מקורה.

ההבדלים