הקרפדות והצפרדעים שייכות שתיהן לקבוצת הדו-חיים – בעלי חיים שבשלבים שונים של חייהם חיים הן במים והן על היבשה. ישנם זנים רבים של קרפדות וגם של צפרדעים, אך מה בדיוק ההבדל בין שתיהן? למעשה, ההבדלים בין שתי הקבוצות אינם מובהקים, ולכן נתמקד בשני פרטים נפוצים: צפרדע הנחלים, וקרפדה ירוקה.

על קרפדה וצפרדע

דלג להבדלים

קרפדה

לקרפדה הירוקה ישנו ראש מעוגל במקצת. העור שלה מחוספס ומלא בגבשושיות בגדלים שונים. לאחר הבקיעה, הקרפדה חיה במים, אולם כאשר היא הופכת לבוגרת היא מתרחקת ממקורות המים שבסביבתה. לכן, בין אצבעות רגליה של הקרפדה ישנו, אמנם, קרום שחייה, אך הוא קטן מאד. לקרפדה אין שיניים, והיא צדה חרקים באמצעות לשונה בלבד. כשמגיע זמנה של הקרפדה להטיל ביצים, היא מטילה אותם כשרכים ארוכים של ביצים, מעין שובל ארוך של ביצי קרפדה.

דלג להבדלים

צפרדע

צפרדע הנחלים היא צפרדע בעלת עור חלק מאד, וראש מחודד מעט, שצורתו משולשת. הצפרדע ניכרת ברגליה האחוריות הארוכות מאד, אשר מסייעות לה בקפיצה. הצפרדע מצוידת בשיניים זעירות, אשר מסייעות לה לאכול חרקים מסוגים שונים. הצפרדע גדלה במים לאחר הבקיעה מהביצה, וגם בבגרותה, אף שהיא עוברת לחיות על היבשה, היא אינה מתרחקת ממקורות מים ויכולה גם לשחות. לכן, בין אצבעות רגליה של הצפרדע ישנם קרומי שחייה גדולים. כשהצפרדע מטילה את ביציה, היא מטילה אותם כגושים גדולים של ביצים.

ההבדלים